Gylling Skole er en mindre skole med ca. 100 børn, hvor det enkelte barn er synligt i et forpligtende fællesskab. Skolens størrelse betyder, at vi har mulighed for at lave fællesaktiviteter, hvor alle elever deltager, fx ved den daglige morgensang.

Vi ønsker at have nogle aktive elever, der oplever skoleglæde i dagligdagen. Det skal være trygt og udfordrende at være barn på Gylling Skole.

Vi mener, at det er meget vigtigt at få en god skolestart, og skolen har et tæt samarbejde med "Børnehuset" om at sikre den bedste overgang fra børnehave til skole.

Når børnene starter i børnehaveklassen får hvert barn desuden en skoleven fra 5. klasse. Denne ordning startede i 1999, og vi har oplevet, at det er til glæde for både de nye elever men også for de ældre i 5. klasse.

Den daglige undervisning ændres i perioder, hvor der arbejdes med tværfaglige emner. Eleverne arbejder i disse perioder ofte på tværs af klasserne.

Gylling Skole inddrager forældrene i et tæt og forpligtende samarbejde omkring børnenes skolegang. Skole-hjem samarbejdet er vigtigt for alle parter.

Gylling Skole er et aktivt hus både i skoletiden men også senere på dagen, hvor skolen er samlingssted for en lang række af aktiviteter.