Overordnet målsætning for Gylling Skole

GYLLING SKOLES MÅL ER AT GIVE ALLE BØRN ET SKOLEFORLØB, DER RUSTER DEM PERSONLIGT, SOCIALT OG FAGLIGT TIL AT FÅ ET GODT LIV,

således at det enkelte barn:

 •  udvikler sine evner og muligheder bedst muligt.
 •  kritisk kan tage stilling til, hvad det møder på sin vej
 •  selv kan tage ansvar for at få et godt liv
 •  kan omgås andre mennesker på en fornuftig og ansvarlig måde.


Målet søges nået med:

 • et samarbejde mellem forældre, børn og skolens ansatte
 • at skolefritidsordningen er en integreret del af skolen
 • at fagligheden prioriteres højt
 • at vægte de praktisk/musiske fag
 • en varieret undervisning med f.eks. temauger på tværs af klasserne
 • at udvise respekt for det enkelte barns evner og anlæg
 • et godt og tillidsfuldt kollegialt samarbejde
 • at de ansatte løbende udvikler sig pædagogisk og fagligt
 • at dagligdagen er præget af fordybelse, nysgerrighed, medleven og glæde.


Gylling Skole skal fortsat være det kraftcenter, hvor befolkningen mødes for at deltage i aftenskole, foreningsliv og andre arrangementer af folkelig og oplysende art.