Åbne dokumenter:
Under punktet dokumenter vil vi løbende lægge dokumenter ind, som beskriver hvad vi arbejder med. Det kan fx være referater fra skolebestyrelsesmøder.