Juniorklub for elever på 4. til 6. klassetrin:

Vi starter nu tilmelding til juniorklubben for skoleåret 2015-16. Det er tredje sæson efter at klubben er lagt ind under Gylling Skole & Børnehus.
 
Nyheder:
Betalingen for klubtilbudet:
sker nu månedvis med 407 kr. pr. måned i 11 måneder.
 
Udviddet åbningsperiode:
Klubben er nu også åben i juni måned. Dvs. på alle skoledage 4 dage om ugen.
 
Udmeldelse:
fra klubben følger nu de samme regler som fra SFO. Dvs. løbende måned plus 1 måneds varsel.
 
Hjemsted
Børnene får hjemsted i lokalet på første sal ud mod boldklubben - det tidligere SFO-musiklokale.
Børnene har i første år været med til at foreslå indretningen.

Vi har valgt, at de ansatte i juniorklubben skal være ansatte på Gylling Skole & Børnehus. Ved at bemande alle vores samlede aktiviteter fra en fælles personalegruppe, opnår vi at kunne tilrettelægge aktiviteter mere fleksibelt og hensigtsmæssigt.

Der vil være en gennemgående person i klubben. Herudover vil der være ansatte, som vil tilbyde forskellige aktiviteter i løbet af året.
 
Aktiviteter:
 
Klubben er et værested for børnene. Det betyder, at de kan vælge at deltage i dagens aktiviteter, men de kan også vælge selv at hygge sig sammen med deres kammerater ved at lave andre ting, fx bordtennis, forskellige spil i sofagruppen mv.
 
Børnene kan foreslå og ønske, at der oprettes aktiviter i løbet af året, som oprettes hvis det er praktisk muligt.
 
I perioder vil der være mulighed for at lave fælles aktiviteter med SFO-en. Fx i "perleplade-perioden", deltagelse i cykelture mv., hvis det ønskes.

 
Åbningstider:
 
Klubben vil være åben når skoledagen stopper til kl. 17.00 mandag til onsdag, og til kl. 16.30 på torsdage.